پیمان پاریس: از پوپولیست‌هایی که کنار می‌کشند تا تبلیغ سوخت فسیلی!

12 آذر 1397

پیمان پاریس: از پوپولیست‌هایی که کنار می‌کشند تا تبلیغ سوخت فسیلی!

نمایندگان تقریبا دویست کشور دنیا دو هفته گفتگو و مذاکره را برای حل شکاف‌های عمیق سیاسی در مبارزه با تغییر آب و هوای زمین در کاتوویتسا در لهستان آغاز کردند.