مجلس و دولت برای اصلاح اقتصاد آب‌ و برق در حال رایزنی هستند.

13 آذر 1397

مجلس و دولت برای اصلاح اقتصاد آب‌ و برق در حال رایزنی هستند.

رایگان‌ شدن آب‌ و برق برای افرادی است که مصارف آنها در حدود الگوی مصرف است. بر اساس آن چه مطرح شده است، گروهی برق و آب رایگان دریافت می‌کنند و متقابلا پرمصرف‌ها، جور کمبود منابع مالی ناشی از رایگان مصرف‌کردن عده‌ای دیگر را به دوش خواهند کشید.