اتصال 2 واحد نیروگاهی سد کارون 3 به شبکه سراسری

13 آذر 1397

اتصال 2 واحد نیروگاهی سد کارون 3 به شبکه سراسری

مدیرعامل سد و نیروگاه کارون3 از اتمام تعمیرات سالانه واحدهای 7 و 8 این نیروگاه و اتصال آن به شبکه سراسری خبر داد.