صفحه اصلی > اسلایدر گزارش تصویری 
اسلایدر گزارش تصویری
access deny
سخنرانی دکتر وطنخواه دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی سخنرانی دکتر وطنخواه دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی
مهندس فیروزی معاون انرژی های تجدیدپذیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی مهندس فیروزی معاون انرژی های تجدیدپذیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی
پنل تخصصی چالش ها و فرصت های فضای کسب و کار های انرژی پنل تخصصی چالش ها و فرصت های فضای کسب و کار های انرژی
دکتر پاک سرشت (مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز) دکتر پاک سرشت (مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز)
پرسش و پاسخ و بررسی چالش ها و فرصت های کسب و کارهای انرژی ایران پرسش و پاسخ و بررسی چالش ها و فرصت های کسب و کارهای انرژی ایران
پرسش و پاسخ و بررسی چالش ها و فرصت های کسب و کارهای انرژی ایران پرسش و پاسخ و بررسی چالش ها و فرصت های کسب و کارهای انرژی ایران
پرسش و پاسخ و بررسی چالش ها و فرصت های کسب و کارهای انرژی ایران پرسش و پاسخ و بررسی چالش ها و فرصت های کسب و کارهای انرژی ایران
{f:pname}
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir