در گفت‌وگو با دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی مطرح شد:  «انرژی» و آینده شهرها

2 مهر 1397

در گفت‌وگو با دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی مطرح شد: «انرژی» و آینده شهرها

در گفت‌وگو با دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی مطرح شد: «انرژی» و آینده شهرها