بهره گیری از سوخت جایگزین در صنعت سیمان کشور

26 فروردین 1397

بهره گیری از سوخت جایگزین در صنعت سیمان کشور

نشست سه جانبه با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و مدیران انجمن کارفرمایان صنعت سیمان و کارخانه سیمان تهران برگزار گردید.