ظرفیت‌های عظیم بخش پتروشیمی بررسی شد

27 فروردین 1397 در جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:

ظرفیت‌های عظیم بخش پتروشیمی بررسی شد

سیاست‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های عظیم بخش پتروشیمی در جلسه عصر دیروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.