گزارش IEA درباره آینده انرژی جهان تا سال 2040

24 خرداد 1397

گزارش IEA درباره آینده انرژی جهان تا سال 2040

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی به بررسی آینده انرژی در جهان تا سال 2040 پرداخته است.