پیوندها
صفحه اصلی > اسناد و قوانین 
اسناد و قوانین

مهمترین اسناد در این حوزه

   دانلود : دستورالعمل_حقوق_مالکیت_فکری_صنعت نفت.pdf           حجم فایل 899 KB
   دانلود : گزارش پایش نوآوری حوزه نفت، گاز و پتروشیمی.pdf           حجم فایل 7908 KB
   دانلود : قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر           حجم فایل 167 KB
   دانلود : قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش           حجم فایل 106 KB
   دانلود : قانون برنامه پنجساله ششم موارد مرتبط           حجم فایل 275 KB
   دانلود : قانون احکام دائمی برنامه های توسعه           حجم فایل 106 KB
   دانلود : قانون حمایت از صنعت برق کشور           حجم فایل 95 KB
   دانلود : سند ملی راهبرد انرژی کشور           حجم فایل 404 KB
   دانلود : اولویت های ابلاغی رییس جمهور در حوزه نفت           حجم فایل 196 KB
   دانلود : قانون اصلاح الگوی مصرف           حجم فایل 111 KB
   دانلود : سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی           حجم فایل 50 KB
   دانلود : سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف           حجم فایل 61 KB
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir